تبلیغات
دخترونه

دخترونه

بــــه نـــــــام خـــــــدا

toptoop.irسری جدید عکس های دخترونه ی سایت توپ تاپ

من آدمی هستم که رفتارمو با شعور طرف ست میکنم

پس اگه یه وقت ناراحت شدی از رفتارم

به شعورت یه نگاه بنداز

ادرس اینستاگرام ادمین:hh8617154@نوشته شده در سه شنبه 26 آبان 1394 ساعت 06:18 ب.ظ توسط ♥♡ Pary♥♡ نظرات |

My Wechat :
My Line :
My Fb :
My CoCo :
My instagram :
my dard :
My Kooft :
My Zahremar :
ایــــن اَدا اَتفـــارا چیـــه
یـــه دَفــــه بِنویــــس
My Shomare :
راحـــــــــت والــــــا

نوشته شده در دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 12:54 ب.ظ توسط ♥♡ Pary♥♡ نظرات |

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل دخترونه شیک

۹ ماه تو آب بودیم 


بعدش تو هواییم
 

بعد میمیریم و میریم تو خاک 


خدایا خو تابلوئه بعدیش آتیشه دیگهنوشته شده در دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت 08:33 ب.ظ توسط ♥♡ Pary♥♡ نظرات |

Image result for ‫پروفایل دخترونه‬‎

مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم
نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم
روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم
خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم
وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ
به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم
وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ، 
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد
مَن خآلِصآنه هَمینَم


نوشته شده در پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت 11:54 ق.ظ توسط ♥♡ Pary♥♡ پســـت ثــابت |


Design By : Pichak